Agenda

11 juni 2024
Dienend persoonlijk leiderschap - 1

Retraite en intervisie dienend persoonlijk leiderschap langs de lijnen van de kloosterleer van Benedictus van Nursia (480-547). Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen

12 juni 2024
Dienend persoonlijk leiderschap - 2

Retraite en intervisie dienend persoonlijk leiderschap langs de lijnen van de kloosterleer van Benedictus van Nursia (480-547). Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen

13 juni 2024
OR Parade Performa

Deelname en presentatie over de rol van teambuilding en vaardigheden voor leden van de medezeggenschap. Locatie: Fort de Batterijen, Overeindseweg 25, Nieuwegein

18 juni 2024
Startcursus OR IWZ&M – dag 1

Startcursus voor de pas gekozen ondernemingsraad van het Installatie Werkplaatsbedrijf Zuid en Midden Nederland (IWZ&M) en overdracht door de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) van de installatie werkplaatsbedrijven Brabant/Zeeland en Midden Nederland. Locatie: nader te bepalen.

19 juni 2024
Startcursus OR IWZ&M – dag 2

Startcursus voor de pas gekozen ondernemingsraad van het Installatie Werkplaatsbedrijf Zuid en Midden Nederland (IWZ&M) en overdracht door de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR) van de installatie werkplaatsbedrijven Brabant/Zeeland en Midden Nederland. Locatie: nader te bepalen.

24 juni 2024
Cursus OR Wensink – Dag 1

Startcursus en teambuilding voor een deels nieuwe ondernemingsraad van Wensink. Oog voor elkaar en de werkverhouding met de nieuwe bestuurder staan centraal. Locatie: Van der Valk, Nieuwleusenerdijk 1, Zwolle

25 juni 2024
Werkbespreking Driekant en Confidare

Verkenning over de samenwerking op het gebied van opleidingen, her- en bijscholing van vertrouwenspersonen en de rol van de medezeggenschap (ondernemingsraden en cliëntenraden). Locatie: Confidare, Lange Viestraat 2B, Utrecht

1 juli 2024
Cursus OR Wensink – Dag 2

Startcursus en teambuilding voor een deels nieuwe ondernemingsraad van Wensink. Oog voor elkaar en de werkverhouding met de nieuwe bestuurder staan centraal. Locatie: Van der Valk, Nieuwleusenerdijk 1, Zwolle

9 juli 2024
Intervisie dagelijks bestuur OR PMC

Begeleiding van de intervisie van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad (OR) van het Prinses Maxima Centrum (PMC). Locatie: Prinses Maxima Centrum, Heidelberglaan 25, Utrecht

11 juli 2024
Strategisch overleg Zeeland Retreats Dag 1

Strategisch overleg over verdere vormen van samenwerking tussen Driekant Training en Advies en Zeeland Retreats voor medezeggenschap en zeggenschap. Locatie: nader in Zeeland te bepalen.

11 juli 2024
Strategisch overleg Zeeland Retreats – dag 1

Strategisch overleg over verdere vormen van samenwerking tussen Driekant Training en Advies en Zeeland Retreats voor medezeggenschap en zeggenschap. Locatie: nader in Zeeland te bepalen.

12 juli 2024
Strategisch overleg Zeeland Retreats Dag 2

Strategisch overleg over verdere vormen van samenwerking tussen Driekant Training en Advies en Zeeland Retreats voor medezeggenschap en zeggenschap. Locatie: nader in Zeeland te bepalen.

12 juli 2024
Strategisch overleg Zeeland Retreats – dag 2

Strategisch overleg over verdere vormen van samenwerking tussen Driekant Training en Advies en Zeeland Retreats voor medezeggenschap en zeggenschap. Locatie: nader in Zeeland te bepalen.

4 september 2024
Medezeggenschapdag Universiteit Maastricht

Begeleiding en dagvoorzitterschap van de medezeggenschapsdag van de universiteit van Maastricht. Locatie: Universiteit Maastricht, Minderbroedersstraat 4-6, Maastricht

5 september 2024
Coaching OR De Ontmoeting

Puntjes op de i bij de coaching van de ondernemingsraad van de Stichting De Ontmoeting. Locatie: De Ontmoeting, Onderdoor 56, Houten

10 september 2024
Dienend persoonlijk leiderschap - 1

Retraite en intervisie dienend persoonlijk leiderschap langs de lijnen van de kloosterleer van Benedictus van Nursia (480-547). Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen

11 september 2024
Dienend persoonlijk leiderschap - 2

Retraite en intervisie dienend persoonlijk leiderschap langs de lijnen van de kloosterleer van Benedictus van Nursia (480-547). Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen

16 september 2024
Intervisie en coaching OR KiFiD

Intervisie en coaching van de ondernemingsraad van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Met de kernvraag hoe medezeggenschap versterkt kan worden. Locatie: De Monarch, Prinses Beatrixlaan 5, Den Haag.

20 september 2024
Werk, medezeggenschap en zingeving

Inspiratiedag in samenwerking met beroepsvereniging BVMP over een andere manier van kijken op werk en zingeving voor zeggenschap en medezeggenschap.  Locatie: Drakenburg, Dokter Albert Schweitzerweg 1, Baarn

26 september 2024
Cursus OR Nedri Dag 1

Cursus voor de nieuwe ondernemingsraad (OR) van Nedri en rondetafelgesprek tussen de OR en de directie over de koers van het bedrijf. Locatie: Nedri, Egtenrayseweg 13, Venlo

27 september 2024
Cursus OR Nedri Dag 2

Cursus voor de nieuwe ondernemingsraad (OR) van Nedri en rondetafelgesprek tussen de OR en de directie over de koers van het bedrijf. Locatie: Nedri, Egtenrayseweg 13, Venlo

8 oktober 2024
Dienend persoonlijk leiderschap - 1

Retraite en intervisie dienend persoonlijk leiderschap langs de lijnen van de kloosterleer van Benedictus van Nursia (480-547). Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen

9 oktober 2024
Dienend persoonlijk leiderschap - 2

Retraite en intervisie dienend persoonlijk leiderschap langs de lijnen van de kloosterleer van Benedictus van Nursia (480-547). Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen

16 oktober 2024
OR Live Performa

Verzorging over nut en noodzaak van medezeggenschap voor mens en bedrijf; wat de medezeggenschap bij de ESG-rapportages in jaarverslagen (wetswijziging jaarverslagen per 1 januari 2025) kan betekenen en de relatie medezeggenschap-vertrouwenspersoon. Locatie: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag

10 december 2024
Dienend persoonlijk leiderschap - 1

Retraite en intervisie dienend persoonlijk leiderschap langs de lijnen van de kloosterleer van Benedictus van Nursia (480-547). Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen

11 december 2024
Dienend persoonlijk leiderschap - 2

Retraite en intervisie dienend persoonlijk leiderschap langs de lijnen van de kloosterleer van Benedictus van Nursia (480-547). Locatie: Dominicanenklooster, Stadsdam 1, Huissen