Agenda

13 januari 2022
Coaching dagelijks bestuur en commissies WIJraad WIJEindhoven - dag 1

Drie coachings via Teams van de commissies Dagelijks Bestuur, HRM en Uitvoering van de WIJraad van de stichting sociaal domein WIJ Eindhoven rondom actuele onderwerpen en de toetsing aan de wet op de ondernemingsraden (WOR).

17 januari 2022
Coaching ambassadeurs ondernemingsraad CJG Rotterdam/Rijnmond

Coaching via Teams van de ambassadeurs van het Centrum Jeugd en Gezondheid over hun werkverhouding met de ondernemingsraad (OR).

18 januari 2022
Nationaal Congres Ondernemingsraden

Keynote preker en verzorging van presentaties over de bestuursdriehoek bij multinationale ondernemingen; de verhouding ondernemingsraden en cliëntenraden in de zorg en de balans werk-privé bij de overheid. In samenwerking met Performa. Locatie: Leerklooster, Daam Fockemalaan 10, Amersfoort

24 januari 2022
Coaching dagelijks bestuur en commissies WIJraad WIJEindhoven - dag 2

Drie coachings via Teams van de commissies Dagelijks Bestuur, HRM en Uitvoering van de WIJraad van de stichting sociaal domein WIJ Eindhoven rondom actuele onderwerpen en de toetsing aan de wet op de ondernemingsraden (WOR).

7 februari 2022
Coaching dagelijks bestuur en commissies WIJraad WIJEindhoven dag 3

Drie coachings via Teams van de commissies Dagelijks Bestuur, HRM en Uitvoering van de WIJraad van de stichting sociaal domein WIJ Eindhoven rondom actuele onderwerpen en de toetsing aan de wet op de ondernemingsraden (WOR).

14 februari 2022
Intervisie dagelijks bestuur Centrum Jeugd en Gezondheid (CJG)

Begeleiding van de intervisie van het dagelijks bestuur van de ondernemingsraad van het CJG in Rotterdam/Rijnmond. Locatie en werkwijze nog nader te bepalen.

2 maart 2022
Tweedaagse training en heisessie OR IWBZ - dag 1

Begeleiding en verzorging van de training van de ondernemingsraad Installatie Werkbedrijf Brabant/Zeeland (IWBZ). Over de rol van de medezeggenschap bij de organisatie in verandering; duurzaamheid; energietransitie en werkverhouding met directie en participanten. Locatie: Hof van Gelre, Nieuweweg 38, Lochem

3 maart 2022
Tweedaagse training en heisessie OR IWBZ - dag 2

Begeleiding en verzorging van de training van de ondernemingsraad Installatie Werkbedrijf Brabant/Zeeland (IWBZ). Over de rol van de medezeggenschap bij de organisatie in verandering; duurzaamheid; energietransitie en werkverhouding met directie en participanten. Locatie: Hof van Gelre, Nieuweweg 38, Lochem

7 maart 2022
Masterclass Arbeidsverhoudingen

Workshop over arbeidsverhoudingen na corona en keynote spreker voor het netwerk Directeuren-Eigenaren en Aandeelhouders (DEA) in samenwerking met Amweko. Locatie: Kloosterhoeve, Kloosterlaan 2, Harmelen

28 maart 2022
Tweedaagse training en heisessie WIJraad WIJ Eindhoven - dag 1

Begeleiding en coaching van de WIJraad en directie van de stichting sociaal domein WIJ Eindhoven over de verdieping van de werkrelatie tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen. Locatie: nog nader te bepalen.

29 maart 2022
Tweedaagse training en heisessie WIJraad WIJ Eindhoven - dag 2

Begeleiding en coaching van de WIJraad en directie van de stichting sociaal domein WIJ Eindhoven over de verdieping van de werkrelatie tegen de achtergrond van actuele ontwikkelingen. Locatie: nog nader te bepalen.

23 mei 2022
Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

Workshop over de betekenis van duurzame inzetbaarheid en volhoudbarheid van werkenden in de tijd na de pandemie voor het netwerk Directeuren-Eigenaren en Aandeelhouders (DEA)  in samenwerking met Amweko. Locatie: Kloosterhoeve, Kloosterlaan 2, Harmelen

22 september 2022
Masterclass Duurzame Inzetbaarheid

Workshop over de betekenis van duurzame inzetbaarheid en volhoudbaarheid van werkenden in de tijd na de pandemie voor het netwerk Human Resource & Coaches Associates (HCA) in samenwerking met Amweko. Locatie: Kloosterhoeve, Kloosterlaan 2, Harmelen