Nieuws - Driekant Advies

Nieuws

15 mei 2017
Studiemiddag BVMP over Governance en Medezeggenschap

Dagvoorzitter over de laatste ontwikkelingen in wet- en regelgeving over toezichthouders. Kapstok hiervoor zijn, met name, de laatste vernieuwingen in de Zorgbrede Governance Code. Gastspreker is Frank Schreiner. Bestemd voor trainers en adviseurs in het bedrijfsleven; leden van medezeggenschapsraden en werknemerscommissarissen (zie verder www.bvmp.nl

13 juli 2017
De Voort Advocaten, Tilburg

Dagvoorzitter en inleider themadag “Internationalisering, zeggenschap en medezeggenschap” voor kleinere en middelgrote bedrijven met buitenlandse moedermaatschappijen. Ontwikkelingen worden in een maatschappelijke en juridische context geplaatst. Geheel in samenwerking met De Voort Advocaten en de Merlijn Groep in Nuland.  

24 september 2017
De kracht van het individu binnen het team

Netwerkmiddag van de BVMP met uiteenlopende workshops over de betekenis van de kracht van het individu in teamverband. Presentaties en demonstraties over, onder meer, Belbin, De Bono en andere manieren om individuen in hun kracht te zetten. In samenwerking met BVMP en de Merlijn Groep.

Publicaties

  • Grensoverschrijdende medezeggenschap (artikel over medezeggenschap in bedrijven met moedermaatschappijen buiten de Europese Unie – voorjaar 2016). Als blog gepubliceerd op de LinkedIn pagina van de Merlijn Groep
  • Vraag achter de vraag (OR Rendement, 20 februari 2016)
  • OR en Toezichthouders – vriend of vijand? (Zeggenschap en Arbeidsverhoudingen, december 2015)
  • Zelfstandig en inzetbaar tot in lengten van dagen! (Werk & Veiligheid, januari 2015)
  • Fit naar de finish (over langer doorwerken, Werk & Veiligheid, 2014)
  • Maak gebruik van uw bevoegdheden! (OR Rendement, 2013)
  • Bron van Meerwaarde (recensie proefschrift Jan Ekke Wigboldus, OR Rendement 2012)
  • Papa fume une pipe – de invloed van Franse moederbedrijven op Nederlandse dochterondernemingen (presentatie 2012)
  • Help! Mijn moeder zit in het buitenland (OR Rendement, 2010)