Agenda

9 december 2019
De rol van het convenant in de medezeggenschap

Dagvoorzitter van de themamiddag over rol en betekenis van het convenant voor de medezeggenschap. Ofwel: het regelen van bevoegdheden buiten de lijnen van bestaande wet- en regelgeving. In samenwerking met De Clercq Advocaten in Leiden en de BVMP. Plaats: JOINN, Onderdoor 5, Houten

12 december 2019
Congres Up to Date

Keynote spreker op het congres van Performa over gespreks- en onderhandeltechnieken voor werknemers en werkgevers. Wegen naar een beter resultaat in het overleg. In samenwerking met Performa. Plaats: Paushuize, Kromme Nieuwe Gracht 49, Utrecht

22 januari 2020
Selecta Nederland Dordrecht – Dag 1

De thermometer voor mens en bedrijf na de overname van Pelican Rouge door Selecta. Hoe staat het ervoor? Wat betekent dat voor mens en bedrijf? Coach en adviseur bij het themacongres en werkconferentie rondom deze vragen. In samenwerking met Erg Fit. Plaats: Mooi Veluwe, Garderenseweg 154, Putten

23 januari 2020
Selecta Nederland Dordrecht – Dag 2

De thermometer voor mens en bedrijf na de overname van Pelican Rouge door Selecta. Hoe staat het ervoor? Wat betekent dat voor mens en bedrijf? Coach en adviseur bij het themacongres en werkconferentie rondom deze vragen. In samenwerking met Erg Fit. Plaats: Mooi Veluwe, Garderenseweg 154, Putten

11 maart 2020
Arbeidsverhoudingen: hoe verder?

Eind 2019 was nog 18 % van de beroepsbevolking lid van één van de vakbonden. Maar 83 % van werkend Nederland valt onder een CAO. Hoe de kloof te overbruggen in het overleg tussen werkgevers en werknemers? Dat is het onderwerp van een ronde tafel gesprek dat Driekant Training en Advies met de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) voert. Plaats: AWVN, Maliebaantoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag. 

9 juli 2020
Geheimhouding, hoe ermee om te gaan? Summer course 1

In twee summer courses die Driekant Training en Advies, in samenwerking met de beroepsvereniging BVMP, de universiteit van Brabant en De Voort Advocaten in Tilburg, organiseert komt de vraag aan de orde hoe zeggenschap en medezeggenschap elkaar in evenwicht houden en gevoelige informatie voor mens en bedrijf. Plaats: De Voort Advocaten, Professor Cobbenhagenlaan 75, Tilburg. Aanvang; 14.00 uur. 

27 augustus 2020
Geheimhouding, hoe ermee om te gaan? Summer course 2

In twee summer courses die Driekant Training en Advies, in samenwerking met de beroepsvereniging BVMP, de universiteit van Brabant en De Voort Advocaten in Tilburg, organiseert komt de vraag aan de orde hoe zeggenschap en medezeggenschap elkaar in evenwicht houden en gevoelige informatie voor mens en bedrijf. Plaats: De Voort Advocaten, Professor Cobbenhagenlaan 75, Tilburg. Aanvang; 14.00 uur.