Agenda

22 januari 2020
Selecta Nederland Dordrecht – Dag 1

De thermometer voor mens en bedrijf na de overname van Pelican Rouge door Selecta. Hoe staat het ervoor? Wat betekent dat voor mens en bedrijf? Coach en adviseur bij het themacongres en werkconferentie rondom deze vragen. In samenwerking met Erg Fit. Plaats: Mooi Veluwe, Garderenseweg 154, Putten

23 januari 2020
Selecta Nederland Dordrecht – Dag 2

De thermometer voor mens en bedrijf na de overname van Pelican Rouge door Selecta. Hoe staat het ervoor? Wat betekent dat voor mens en bedrijf? Coach en adviseur bij het themacongres en werkconferentie rondom deze vragen. In samenwerking met Erg Fit. Plaats: Mooi Veluwe, Garderenseweg 154, Putten

11 maart 2020
Arbeidsverhoudingen: hoe verder?

Eind 2019 was nog 18 % van de beroepsbevolking lid van één van de vakbonden. Maar 83 % van werkend Nederland valt onder een CAO. Hoe de kloof te overbruggen in het overleg tussen werkgevers en werknemers? Dat is het onderwerp van een ronde tafel gesprek dat Driekant Training en Advies met de Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) voert. Plaats: AWVN, Maliebaantoren, Bezuidenhoutseweg 12, Den Haag. 

12 maart 2020
Duurzame inzetbaarheid: meer dan een latere pensioendatum

Thema van het symposium van het netwerk HRM & Coaches Associates, de ontmoetingsplek voor HRM-functionarissen, directeuren en coaches/adviseurs op het gebied van strategisch personeelsbeleid. Met het onderwerp “Duurzame inzetbaarheid: wat levert het op?” verzorg ik de openingspresentatie van deze bijeenkomst. Plaats: Kloosterhoeve, Kloosterweg 2, 3481 XC Harmelen.

9 juli 2020
Geheimhouding, hoe ermee om te gaan? Summer course 1

In twee summer courses die Driekant Training en Advies, in samenwerking met de beroepsvereniging BVMP, de universiteit van Brabant en De Voort Advocaten in Tilburg, organiseert komt de vraag aan de orde hoe zeggenschap en medezeggenschap elkaar in evenwicht houden en gevoelige informatie voor mens en bedrijf. Plaats: De Voort Advocaten, Professor Cobbenhagenlaan 75, Tilburg. Aanvang; 14.00 uur. 

27 augustus 2020
Geheimhouding, hoe ermee om te gaan? Summer course 2

In twee summer courses die Driekant Training en Advies, in samenwerking met de beroepsvereniging BVMP, de universiteit van Brabant en De Voort Advocaten in Tilburg, organiseert komt de vraag aan de orde hoe zeggenschap en medezeggenschap elkaar in evenwicht houden en gevoelige informatie voor mens en bedrijf. Plaats: De Voort Advocaten, Professor Cobbenhagenlaan 75, Tilburg. Aanvang; 14.00 uur.