Agenda

24 september 2019
Duurzame inzetbaarheid: wat levert het op?

Werkdruk en pesten op de werkvloer kost het bedrijfsleven € 6 miljard op jaarbasis. In een workshop met presentatie zoomt Driekant Training en Advies in op de vraag wat duurzame inzetbaarheid kan opleveren. Onderdeel van het symposium over de rol van medezeggenschapsorganen in de zorg, georganiseerd door Bohn Stafleu Van Loghum. Plaats: Nieuwegein Business Center, Blokhoeve 1, 3438 LC Nieuwegein. 

9 oktober 2019
OR Live

Aanwezigheid voor ontmoeting en open spreekuur voor bezoekers op het grootste evenement voor de medezeggenschap in Nederland. In samenwerking met Performa.  Locatie: Fokker Terminal, Binckhorstlaan 249, Den Haag

10 oktober 2019
Ommelander Ziekenhuis Groningen

10 en 11 oktober 2019 

De zorg staat onder druk door politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Hoe daar als zeggenschap en medezeggenschap mee om te gaan staat centraal in een tweedaagse werkconferentie van de ondernemingsraad en bestuurder van dit ziekenhuis. Plaats: De Zeegser Duinen, Schipborglaan 8, Zeegse (Drenthe)

23 oktober 2019
Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond

Regionale maatschappelijke ontwikkelingen nopen tot veranderingen in de aansturing binnen de stichting. “Hard op de inhoud, goed op de relatie – voor mens en bedrijf” staat centraal in dit ronde tafel gesprek met de medezeggenschap van deze stichting. Plaats: CJG, Westblaak 171, Rotterdam

4 november 2019
WMCZ: wat verandert er zoal?

Dagvoorzitterschap voor de themabijeenkomst over de ingrijpende veranderingen in de Wet Medezeggenschap Clienten in de Zorg (WMCZ). Wat betekent dat voor de zorg? De clienten? En alle betrokkenen in zorg en welzijn? Met Marika Biacsics, directeur van de NCZ, als spreker, werkt Driekant Training en Advies hierin samen met de NCZ en de BVMP. Plaats: JOINN, Onderdoor 5, Houten

14 november 2019
NEDRI Venlo

14 en 15 november 2019 

Bouwen aan een nieuwe en veilige toekomst is de vraag waarin Driekant de medezeggenschap van de Nederlandse Draadstaal Industrie in Venlo in een training en themadag medezeggenschap en zeggenschap verder op weg helpt. In samenwerking met het Overleg Bedrijven Noord-Limburg.Plaats: NEDRI, Groot Egtenrayseweg 13, Venlo

20 november 2019
Informatierecht en –plicht: wat moet je ermee?

Centrale vraag in een reeks work shops en presentaties van de Sociaal Economische Raad (SER) waarin Driekant Training en Advies gespreksleider en dagvoorzitter is voor werkgevers, werknemers en overheid. In samenwerking met de SER en de BVMP. Plaats: SER, Bezuidenhoutseweg 60, Den Haag

9 december 2019
De rol van het convenant in de medezeggenschap

Dagvoorzitter van de themamiddag over rol en betekenis van het convenant voor de medezeggenschap. Ofwel: het regelen van bevoegdheden buiten de lijnen van bestaande wet- en regelgeving. In samenwerking met De Clercq Advocaten in Leiden en de BVMP. Plaats: JOINN, Onderdoor 5, Houten

12 december 2019
Congres Up to Date

Keynote spreker op het congres van Performa over gespreks- en onderhandeltechnieken voor werknemers en werkgevers. Wegen naar een beter resultaat in het overleg. In samenwerking met Performa. Plaats: Paushuize, Kromme Nieuwe Gracht 49, Utrecht

22 januari 2020
Selecta Nederland Dordrecht

22 en 23 januari 2020 

De thermometer voor mens en bedrijf na de overname van Pelican Rouge door Selecta. Hoe staat het ervoor? Wat betekent dat voor mens en bedrijf? Coach en adviseur bij het themacongres en werkconferentie rondom deze vragen. In samenwerking met Erg Fit. Plaats: Mooi Veluwe, Garderenseweg 154, Putten